Největší v Česku, druhá největší v Evropě a třetí největší na světě. To už stojí za návštěvu s foťákem, ne?

Nedávná historie  plzeňské synagogy má dost klasický průběh. V průběhu komunistické éry chátrala, aby byla 3 roky po pádu režimu vyhlášena za kulturní památku. Není divu, vždyť jde o největší synagogu v Česku, která je zároveň druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě: Před ní je jen jeruzalémská a budapešťská. Základní kámem byl položen 2. prosince 1888 a výstavba byla dokončena v roce 1893. Dnes 45 m vysoké věže měly být v původních plánech ještě o 20 m vyšší, ale místní „zastupiči“, tedy městská rada pod tlakem místních křesťanů usoudila, že by synagoga „nevhodně konkurovala“ místnímu kostelu sv. Bartoloměje a plány neuznala hodny schválení. Původní stavební rozpočet zahrnoval 162.138 zlatých, jež se vybraly z dobrovolných darů členů židovské obce. Od roku 1893 pak synagoga sloužila svým účelům až do holocaustu. Bohužel válka drasticky zredukovala počty plzeňských židů, takže dnes, i před nákladné rekonstrukce, neplní svou úlohu tak, jak by mohla. Není moc pro koho. Synagogu najdete nedaleko centra v ulici Sady pětatřicátníků 11.


Pár konkrétních fototipů: