Focení jetele inkarnátu je kardinální

Mimo jiné proto, že jeho jediná dosud schválená odrůda se jmenuje Kardinál. Když kvete řepka, republika na mnoha místech vypadá nudně unifikovaně žlutě. Ale jsou místa, která stojí za to vidět, byť rudá barva evokuje spíš rudé máky a krev na rukou komunistů. Jetel inkarnát (Trifolium incarnatum) je podle agromanuálu: „důležitým funkčním činitelem melioračním při zvyšování úrodnosti lehkých písčitých půd ve formě zeleného hnojení, kdy zanechává půdu v bezvadné struktuře s dostatečnou zásobou ústrojných látek a dusíku. Osvědčuje se jako zelené hnojení především pod okopaniny (je velmi dobrou meziplodinou před sázením předklíčených brambor), na zelené hnojení se uplatňuje i v zelinářských osevních postupech a sadech, slouží jako hodnotný přerušovač v osevních postupech s vysokým zastoupením obilnin…“

Kde ho najít

Fotograficky krásná záležitost se dá najít na území celé republiky. Jenže tenhle údaj je fotografům docela na ho…uby, chce to přesné souřadnice. Ať už jste odkudkoliv, „své“ nejbližší pole si můžete najít v téhle mapě (mé fotky pocházejí z mapového kvadrantu 6473). Pokud se vydáte za focením, prosím nelezte dovnitř. Není důvod pícninu pošlapávat. Jeden fotograf moc škody nenadělá, desítky už ano a viděl jsem hovádka, která do najížděla přímo do pole.

Mapu s jednotlivými poli najdete v Databázi české flory a vegetace. Přeji krásné světlo.