Pro NICOM a.s. školím fotografické disciplíny – od naprostých základů, přes pokročilejší techniky až k tématickým blokům a několikadenním dílnám.